ถ่ายโอนไฟล์ของคอมพิวเตอร์ไปยังโทรศัพท์มือถือ

ลากและวางภาพ  เอกสาร หรือไฟล์ APK ลงใน Mirroid โดยตรง  และไฟล์ APK จะถูกติดตั้งโดยอัตโนมัติ จึงคุณสามารถหาไอคอนเกมใน Mirroid ไฟล์ภาพจะบันทึกภายใต้ "/ sdCard / "เส้นทางและมักจะพบในการจัดการไฟล์โทรศัพท์มือถือของ (โทรศัพท์รุ่นต่างๆจะแตกต่างกัน ต่อไปตังอย่างเช่น หัวเว่ย)

ถ่ายโอนไฟล์ของโทรศัพท์มือถือไปยังคอมพิวเตอร์

ตอนนี้ Mirroid ยังไม่รองรับการแชร์ไฟล์ไปยังคอมพิวเตอร์โดยตรงซึ่งต้องส่งไฟล์ผ่านแอพของบุคคลที่สาม(อย่างเช่น เฟสบุ๊ค ไลน์)