วิธีตั้งค่าปุ่ม【คลิกซ้ำๆ】

1.เข้าสู่เกมที่คุณอยากเล่นและเลือกไอคอน【แป้นพิมพ์】ในแถบเครื่องมือทางด้านขวา

2. ลาก【ปุ่มฟังก์ชัน】ไปยังตำแหน่งที่ตรงกัน และคลิกปุ่ม【คลิกซ้ำๆ】

3. ตั้งค่ากดปุ่ม + ค้างไว้กดและกำหนดจำนวนการกดติดต่อกัน

4. หลังจากตั้งค่าปุ่มที่เกี่ยวข้องแล้วให้คลิก 【บันทึก】เพื่อใช้งานแป้นพิมพ์

วิธีตั้งค่าโหมดกดค้างไว้ของ【คลิกซ้ำๆ】

1.กดปุ่มทางด้านซ้าย “+"หรือ"-" และกำหนดจำนวนการกดติดต่อกันได้

2.มีสองโหมดให้เลือก โหมดกดค้างไว้ โหมดคลิก

โหมดกดค้างไว้  คลิกปุ่มเพื่อรับฟังก์ชั่นกดแบบยาว

โหมดคลิก แค่คลิกเดียวจะได้รับฟังก์ชั่นกดแบบยาว

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุด